Eine Große Familie - Ihr Stammbaum im Internet

Schnellsuche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Johann ZAGÓRSKI, ♂

* 20.05.1807 Pohlom bei Tworog/OS

Vater: Andreas Zagórski, * 1776 Mikultschitz, † 17.05.1837 Pohlom bei Tworog
Mutter: Barbara Kotucha, * 1778 vermtl. Pniow/ Gr.Patschin, † 22.11.1839 Pohlom bei Tworog

Stammbaum 3 Generationen (Grafik)

Ahnentafel Johann Zagórski (4 Generationen)