Eine große Familie - Ihr Stammbaum im Internet

Schnellsuche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Stammbaum Margrethe Andersdatter, * Holtålen, † 1701

 

 

            Margrethe Andersdatter
* Holtålen
† 1701
           
oo
            Svend Hendriksen Henriksen
* 1625 Selbu
† 1683 Prest i Selbu
           
1
            Riborg Svendsdatter Bernhoft
* 1655 Selbu
† 25.03.1719 Byneset
           
oo
            Mads Søfrensen Sørensen Tybring
* Wedellsborg
† Trondheim
           

1 2 3 4 5 6 7
Margrethe Christine Tybring
*
† 1743 Byneset
Anna Tybring
*
Inger Tybring
*
† 1761 Börsa
Iver Johan Tybring
* Byneset
† 20.03.1765
Melchior Tybring
* 1690
† 1725
Soren Madsen Tybring
* 03.02.1695 Byneset
† 03.03.1757 Øyestad
Gjertrud Dorthea Bernhoft Tybring
* 1696 Byneset
† 02.1747 Veøy