Eine große Familie - Ihr Stammbaum im Internet

Schnellsuche: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Stammbaum Torbjørg Olavsdatter Byrkjeland, * 18.12.1796 Byrkjeland i Kvam i Hordaland, † 1893 Fosso

 

 

Torbjørg Olavsdatter Byrkjeland
* 18.12.1796 Byrkjeland i Kvam i Hordaland
† 1893 Fosso
oo
Tormod Torsteinson Fosso
* 1799 Fosso
† 1871 Fosso
1
Torstein Tormodson Fosso
* 1828 Fosso
† 1877 Fosso
oo
Gurid Sjursdatter Aksnes
* 1830
† 1915
1
Tormod Fosso
* 1861 Fosso
† 1915 Fosso