Eine große Familie - Mit Stamtræ på Internet

hurtig søgning: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

stamtavle Johanna Stober

                                                             
             
                 
         
         
  Franz Stober
*
  Barbara Pauline Scheuner
*
 
  \   /  
  Johanna Stober
* 1831 Powitzko
† 1901 Prausnitz