Eine große Familie - Su Genealogía del Internet

Búsqueda rápida: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

árbol genealógico Louisa Kalmbach, * 10.05.1823 Maloyaroslavets' Pershyy, † 1867 Wittenberg

 

 

            Louisa Kalmbach
* 10.05.1823 Maloyaroslavets' Pershyy
† 1867 Wittenberg
           
oo
            Andreas Gwinner
* 22.05.1819 Maloyaroslavets' Pershyy
† 24.12.1890 Maloyaroslavets' Pershyy
           

1 2 3 4 5 6 7
Justina Gwinner
* 22.12.1841 Maloyaroslavets' Pershyy
† Maloyaroslavets' Pershyy
Andreas Gwinner
* 13.12.1842 Maloyaroslavets' Pershyy
† Maloyaroslavets' Pershyy
Louisa Gwinner
* 13.12.1842 Maloyaroslavets' Pershyy
Friedrich Gwinner
* 22.09.1851 Maloyaroslavets' Pershyy
† 05.03.1912 Velykokomarivka
Christina Gwinner
* 21.01.1853 Maloyaroslavets' Pershyy
† 22.02.1889 Maloyaroslavets' Pershyy
Adam Gwinner
* 15.08.1858 Maloyaroslavets' Pershyy
† 06.1901 Albota de Sus
Dorothea Gwinner
* 10.04.1860 Maloyaroslavets' Pershyy
† 1939 Karudschika
oo
            Anna Maria Haberer
* 30.08.1849 Borodino
† 03.09.1919 Velykokomarivka